Nieuws

Aanvragen bouwvergunning fase 1 ingediend

In augustus hebben we de aanvragen bouwvergunning fase 1 ingediend bij de gemeente Horst aan de Maas. Het gaat om 3 bouwvergunningen, die samen het Nieuw Gemengd Bedrijf vormen.

De gemeente heeft op 19 augustus de aanvragen in de HALLO bekendgemaakt.

Zie gemeentepagina week 33 2010

Het indienen van de aanvragen is voor de gemeente het startsignaal om een projectbesluitprocedure op te starten. Dit is nodig, omdat het bestemmingsplan voor het Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Witveldweg nog niet is aangepast aan de mogelijkheden en voorwaarden voor een LOG. Vroeger werd zo'n bouwaanvraag behandeld via een artikel 19-procedure. Tegenwoordig is daar de projectbesluitprocedure voor.