Nieuws

Aanvragen milieuvergunning ingediend

Eind september 2010 hebben wij ook de aanvragen milieuvergunning bij de Provincie Limburg ingediend.

Deze aanvragen liggen samen met de Milieueffectrapportage ter inzage, omdat uit de aanvragen milieuvergunning blijkt voor welke alternatieven wij kiezen.

In deze fase van de procedure kunnen belanghebbenden alleen een zienswijze op de MER indienen en niet op de aanvragen milieuvergunning.