Nieuws

Aanvulling MER ter inzage gelegd

Eind februari hebben wij op advies van de MER-commissie een aanvulling op het MER ingediend. De Provincie Limburg heeft besloten ook deze aanvulling op het MER ter inzage te leggen. De periode van ter inzagelegging is van 23 maart tot en met 3 mei 2011. De aanvulling op het MER kan worden ingezien op het Gouvernement in Maastricht en op het gemeentehuis van Horst aan de Maas. De stukken zijn ook digitaal te vinden op de website van de Provincie Limburg.

Als onderdeel van de aanvulling op het MER hebben wij ook een nieuwe samenvatting van het MER gemaakt. Deze nieuwe samenvatting kunt u op de pagina MER van onze website downloaden.