Nieuws

Bezoek MER-commissie aan Nieuw Gemengd Bedrijf

OP 16 november 2010 heeft de MER-commissie een locatiebezoek aan Nieuw Gemengd Bedrijf gebracht. Tijdens dat bezoek hebben wij vragen van de commissie beantwoord en hebben wij gezamenlijk het LOG Witveldweg bezocht. 

De MER-commissie gaat nu de MER verder bestuderen en zal ingebrachte zienswijzen daarbij meenemen. In de komende maanden krijgen wij te horen of de MER-commissie nog aanvullingen wenselijk acht. Daarna zal de commissie haar advies over de MER uitbrengen.