Nieuws

Bouwvergunningen fase 1 verleend

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas hebben de bouwvergunningen fase 1 (met bijbehorende projectbesluiten) voor Nieuw Gemengd Bedrijf verleend. De gemeente legt de verleende bouwvergunningen en de projectbesluiten van 16 november tot en met 27 december 2012 ter inzage in de informatiehoek van het gemeentehuis, Wilhelminaplein 6 in Horst (openingstijden informatiehoek: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur; op maandag ook van 13.00 tot 20.00 uur).

De stukken zijn ook digitaal te raadplegen:

  • Via de website van de gemeente Horst aan de Maas.
  • Via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1507.PBGRLAAGHEIDE9-VA01, NL.IMRO.1507.PBGRWITVELDBEC-VA01 en NL.IMRO.1507.PBGRWITVELDKIP-VA01).

De volledige tekst van de aankondiging staat o.a. in de Staatscourant.