Nieuws

Milieuvergunningen vastgesteld

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 14 augustus besloten om de aangevraagde vergunningen voor de Wet milieubeheer voor Nieuw Gemengd Bedrijf definitief vast te stellen. De twee ontwerpbesluiten en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 22 augustus tot en met 3 oktober 2012 in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht op werkdagen van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur en in het gemeentehuis van Horst aan de Maas op de gebruikelijke plaats en tijden.

De stukken zijn ook te raadplegen via de website van de Provincie Limburg:

Besluiten Wet Milieubeheer