Nieuws

Nieuw ontwerpbesluit milieuvergunning Heideveld ter inzage

De Provincie Limburg legt het nieuwe ontwerpbesluit Wet milieubeheer voor het varkensbedrijf Heideveld van Nieuw Gemengd Bedrijf ter inzage van 3 juli tot en met 13 augustus 2013 in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10 te Maastricht, na telefonische afspraak (043-3897812), en in het gemeentehuis van Horst aan de Maas op de gebruikelijke plaats en tijden.

De stukken zijn ook te raadplegen via de website van de Provincie Limburg:

Ontwerpbesluit Milieuvergunning Heideveld (738 kB)