Nieuws

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

De vernietiging van de verleende milieuvergunningen door de Raad van State vanwege een publicatiefout geeft ons onverwacht de mogelijkheid om onze plannen tussentijds weer te verbeteren. Normaal gesproken liggen de plannen vast, zodra de vergunningen zijn aangevraagd. Nu is de mogelijkheid ontstaan om nieuwe, verbeterde milieuvergunningen aan te vragen. Dit is ook wat actiegroep Behoud de Parel graag wil (zie onderstaand artikel De Limburger). Wij hebben daarom het bestuur van Behoud de Parel half april uitgenodigd om met ons samen te kijken naar verbetermogelijkheden in het ontwerp. Dit past in ons beleid van een open dialoog met onze omgeving en we waren blij dat ook Behoud de Parel die dialoog met ons wilde voeren.

Begin juni heeft het bestuur van Behoud de Parel echter na raadpleging van hun leden besloten om niet het gesprek hierover met ons aan te gaan (zie onderstaande brief van Behoud de Parel). De belangrijkste reden is, dat zij menen dan impliciet met ons initiatief in te stemmen. Wij betreuren het dat op deze manier de dialoog over verbetering van het NGB-concept eenzijdig wordt afgewezen. Wij beschouwen het ook als een gemiste kans voor de omwonenden om nog eens invloed op het ontwerp te hebben. Gegeven deze situatie zullen wij nu de aanvragen voor milieuvergunningen volgens onze eigen inzichten verbeteren en opnieuw indienen. Daarbij zullen we vanzelfsprekend rekening met de belangen van omwonenden houden, hetzij dan zonder hun directe inbreng.

Ook zullen wij in de toekomst, waar mogelijk, in gesprek met Behoud de Parel blijven.

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Artikel De Limburger 16 mei 2013 (93,44 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Brief Behoud de Parel aan Nieuw Gemengd Bedrijf (98,71 KB)