Nieuws

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Kuijpers + Bio Energie Centrale ter inzage

De Provincie Limburg legt het ontwerpbesluit Omgevingsvergunning voor Kuijpers Korte Keten Vleeskuikenhouderij en de Bio Energie Centrale van Nieuw Gemengd Bedrijf ter inzage van 9 juli tot en met 19 augustus 2014 in het Gouvernement, Limburglaan 10 te Maastricht, na telefonische afspraak (043-3897812), en in het gemeentehuis van Horst aan de Maas op de gebruikelijke plaats en tijden.

De stukken zijn ook te raadplegen via de website van de Provincie Limburg:

Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning Kuijpers + Bio Energie Centrale