Nieuws

Raad van State vernietigt milieuvergunningen NGB

Bij besluit van 2 april 2013 heeft de Raad van State de door de Provincie Limburg aan Nieuw Gemengd Bedrijf verleende milieuvergunningen vernietigd. Als grond hiervoor wordt aangevoerd, dat de provincie de ontwerpbesluiten niet in de juiste editie van het huis-aan-huisblad de ‘Trompetter’ heeft gepubliceerd. Grubbenvorst is onderdeel van de gemeente Horst aan de Maas, maar blijkt bij de Trompetter niet onder de editie Horst aan de Maas te vallen, maar onder die van Venlo. Vanwege deze vormfout vernietigt de Raad van State de milieuvergunningen. Een inhoudelijke toetsing door Raad van State heeft niet plaatsgevonden.  

Als initiatiefnemers van Nieuw Gemengd Bedrijf vinden we het heel vervelend, dat de milieuvergunningen vanwege een vormfout worden vernietigd. Wij zouden graag een inhoudelijke beoordeling van onze plannen door de Raad van State hebben gehad, omdat wij vol vertrouwen zijn dat die beoordeling positief zal zijn. Nu worden de vergunningen vernietigd op iets wat buiten onze invloed ligt. Het enige resultaat is nu, dat iedereen (zowel wijzelf als tegenstanders van ons plan) genoodzaakt is om opnieuw tijd en geld in procedurele zaken te steken. We verliezen hierdoor tijd, maar onze plannen zijn er niet door veranderd. Wij gaan door en we zijn blij als er straks eindelijk een inhoudelijke toetsing van onze plannen kan plaatsvinden.