Nieuws

Voorlopig toetsingsadvies MER-commissie

Op 12 januari zijn wij in Utrecht geweest voor het eindgesprek bij de MER-commissie. De commissie heeft ons in dat gesprek een toelichting gegeven op haar voorlopig toetsingsadvies.

De MER-commissie vindt het MER van Nieuw Gemengd Bedrijf "compact, overzichtelijk en prettig leesbaar, goed ondersteund met bijlagen". Tegelijkertijd signaleert zij wel enkele tekortkomingen in de rapportage. De Commissie adviseert ons daarom een aanvulling op het MER op te stellen voordat het besluit over het MER wordt genomen. De aanvulling op het MER dienen wij uiterlijk 26 februari 2011 in te dienen.

Wij zijn tevreden over het voorlopige toetsingsadvies en vertrouwen er op, dat onze aanvulling op het MER tot een positief advies van de MER-commissie zal leiden.