Tijdlijn

2011

januari 2011
Voorlopig advies MER-commissie

juni 2011
Definitief advies MER-commissie

juli 2011
Start projectbesluitprocedure en publicatie ontwerpbouwvergunningen fase 1

oktober 2011
Toestemming Ministerie EL & I gebruik ondergrondse mestleiding

november 2011
Publicatie ontwerpmilieuvergunningen