Tijdlijn

2012 2013

april 2012
Presentatie Gezondheidkundige risicobeoordeling Nieuw Gemengd Bedrijf door GGD (rapport)  

juni 2012
Afsluiting Green Deal voor de Bio Energiecentrale

augustus 2012
Milieuvergunningen vastgesteld door Provincie Limburg

november 2012
Bouwvergunningen fase 1 verleend door Horst aan de Maas

april 2013
Milieuvergunningen vernietigd door Raad van State vanwege publicatiefout

juli 2013
Publicatie ontwerpmilieuvergunning NGB-Heideveld