Nieuws

Bouw gestart

Start bouw Houbensteyn

Na Houbensteyn is nu ook bij Kuijpers Kip de eerste schop in de grond gegaan voor de bouw van de eerste fase van het pluimveebedrijf. Er wordt gestart met de bouw van een kuikenbroederij, een deel van de vleeskuikensstallen en een hal waar de kuikens intern kunnen worden geladen. Eind 2018 zullen de eerste broedeieren worden ingelegd. De stallen worden uitgerust met luchtwassers waaruit de warmte van de grote kuikens wordt teruggewonnen via het 'Familiewarmte' concept. Deze warmte wordt gebruikt voor het uitbroeden van de broedeieren en de verwarming van de stallen met kleine kuikens.

 

Eerste schop in de grond voor bouw Korte Keten