Over NGB

Waarom willen wij dit?

Het Nieuw Gemengd Bedrijf wordt tegenwoordig vaak afgeschilderd als het slechtste wat voor dieren denkbaar is. En dit, terwijl ons idee voor het Nieuw Gemengd Bedrijf juist is ontstaan vanuit dezelfde argumenten, die nu door tegenstanders worden gebruikt. Willens en wetens worden door die mensen feiten genegeerd en doen ze de waarheid geweld aan. Liever dan zich echt in onze plannen te verdiepen en de waarde ervan te erkennen, geven ze er de voorkeur aan om negatieve emoties over Nieuw Gemengd Bedrijf op te roepen om zo hun doelen te bereiken.

Voor mensen zoals u, die wél meer over Nieuw Gemengd Bedrijf willen weten, willen wij graag op deze website uitleggen waarom wij dit plan zo graag willen realiseren. Zodat u onze drijfveren begrijpt en in zult zien dat de wereld niet zwart of wit is. Want hoe kan het anders, dat een plan met zoveel dieren zoveel voordelen heeft? 

Uitgangspunt: hoe kunnen we het veel beter doen?

Het Nieuw Gemengd Bedrijf is een nieuwe vorm van agrarisch ondernemerschap, waarin samenwerking en innovatie zorgen voor een zorgvuldige, duurzame, diervriendelijke productie van gezond en veilig voedsel. Wij bundelen in deze samenwerking onze krachten als agrarische ondernemers. Het gaat dus absoluut niet om één grootschalig bedrijf van één projectontwikkelaar, maar om verschillende (familie)ondernemingen op verschillende locaties die intensief samenwerken. Daardoor wordt het mogelijk om kringlopen te sluiten, dierenwelzijn te verbeteren, transport te reduceren, milieuwinst te behalen, grond efficiënter te gebruiken en economisch een beter rendement te behalen.

Wij werken al sinds 2004 aan dit plan. Wij hebben elkaar gevonden in een gedeeld gevoel en gedeelde waarden om nu de kans te benutten om de juiste dingen te doen. Om iets na te laten voor onze kinderen wat de moeite waard is. Om over te stappen op een productiewijze die past bij ons en onze omgeving. Het is vooral deze morele gedrevenheid die ervoor heeft gezorgd, dat wij nog steeds aan ons plan werken. Anderen zouden misschien al lang naar het buitenland zijn vertrokken, maar wij kiezen ervoor om met onze gezinnen ondernemer in Nederland te zijn.

Hét uitgangspunt voor ons was de vraag: hoe kunnen we het véél beter doen dan de gangbare intensieve veehouderij? Voor ons is schaalvergroting geen doel, maar slechts een middel om de voordelen te bereiken die we nastreven. Zo willen we bijv. stoppen met het vervoer van levende kuikens en kippen. Daarom bouwen we patiostallen waarin de eendagskuikens direct na het uitkomen bij voer en water kunnen. Dit concept hebben we zelf al meer dan 10 jaar geleden bedacht. Ook bouwen we een eigen pluimveeslachterij (de kleinste van Nederland) naast de stallen. Om 5 dagen per week eigen kippen - zonder transport in een vrachtwagen - te kunnen slachten, is het nodig dat er in de stallen naast de slachterij ruim 1 miljoen kippen van verschillende leeftijden opgroeien. Alleen zo kunnen we dat dierenwelzijnsvoordeel behalen. Tegelijkertijd hebben we door deze schaal voordelen bij het sluiten van kringlopen, het verminderen van transportkilometers (minstens 800.000 km per jaar minder), het verlagen van antibioticagebruik, etc.

Ons plan heeft echter nooit stilgestaan. De toegenomen maatschappelijke aandacht voor dierenwelzijn leidde ertoe, dat we extra dierenwelzijnsverbeteringen in het ontwerp van het varkensbedrijf hebben aangebracht. De huisvesting van de varkens zal zodanig zijn, dat dit voldoet aan de één ster van het "Beter Leven"-keurmerk van de Dierenbescherming. Ook voldoen de varkensstallen al aan de "Varken van Morgen"-eisen. Vlees van deze keurmerken wordt nu al volop verkocht in Nederlandse supermarkten. Zowel de varkens als de kippen zullen worden geproduceerd onder marktconcepten die bovenwettelijke eisen stellen aan dierenwelzijn en antibioticagebruik. Om volledig antibioticavrij te kunnen werken is alles in de bedrijven gericht op het voorkómen van ziekten bij de dieren. Door zo de dieren gezond te houden, is ook het risico voor de volksgezondheid heel klein.

Om dit verhaal niet te lang te maken, kunt u meer informatie vinden in onderstaande notitie:   

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  De feiten over Nieuw Gemengd Bedrijf (637,95 KB)