Over NGB

Communicatie

Het realiseren van onze plannen heeft heel wat voeten in aarde. Vanaf het begin hebben wij ervoor gekozen om open te communiceren. Wij nemen zorgen en onzekerheden van belanghebbenden ook serieus. Daarom doorlopen wij niet alleen de formele procedures - vooronderzoek, haalbaarheidsonderzoeken, MER-notitie, vergunningaanvragen, etc. - maar gaan wij ook de dialoog aan. In de beginjaren (2006 t/m 2008) hebben we daarvoor diverse informatieavonden voor omwonenden en andere belanghebbenden georganiseerd (zie de tijdlijn). 

In de jaren daarna werd het Nieuw Gemengd Bedrijf steeds meer een dankbaar object voor partijen die eigenlijk een nationale discussie wilden voeren. Uiteindelijk hebben wij als ondernemers besloten ons daarvoor niet meer te lenen. Wij hebben onze communicatie daarom aangepast. Enerzijds gebruiken we nu deze website om iedere geïnteresseerde te informeren over het Nieuw Gemengd Bedrijf en de stand van zaken. Anderzijds ontvangen we nu veel kleine groepen en individuele bezoekers (zoals journalisten) om mondeling van gedachten te wisselen over de voedselproductie van de toekomst.

Wie graag met ons in gesprek wil, kan met ons contact opnemen.

En wij staan open voor discussie en kritiek, als dit vanuit welgemeende zorgen gebeurt.