Over NGB

Dierenwelzijn

Vleeskuikens

De vleeskuikens worden gehouden in het met Vencomatic ontwikkelde Patiosysteem (winnaar Koning Willem I-prijs voor duurzaam ondernemerschap in mei 2012). De Patio is een innovatief, diervriendelijk, energiezuinig en milieuvriendelijk vleeskuikenhouderij-systeem. De omstandigheden voor de vleeskuikens zijn door de verkorte keten beter voor het dierenwelzijn.

Dierenwelzijnsverbeteringen:

 • Door eigen slachterij geen transport van levende dieren.
  Vangen van vleeskuikens en transport in containers over de openbare weg is overbodig. Tijdens het intern transport van de kuikens naar de slachterij treedt geen stress meer op en de kuikens worden op de transportband met gas verdoofd vóórdat ze de slachterij binnenkomen.
 • De kuikens worden niet geboren in de broederij, maar de eieren worden 3 dagen voor het uitkomen in het Patiosysteem gelegd. Na uitkomst uit het ei kunnen de kuikens direct over water en voer beschikken (normaal in de broederij niet).
 • Het Patiosysteem kent een betere klimaatbeheersing wat een beter leefklimaat voor de kuikens oplevert. Door de betere luchtkwaliteit is ook de strooiselkwaliteit beter, waardoor de kans op pootproblemen klein is.

Varkens

De stallen worden zo gebouwd, dat de varkens kunnen worden gehouden volgens het Good Farming Star-label. Dit vlees heeft een waardering met één ster volgens het ‘Beter Leven"-kenmerk van de Dierenbescherming. Ook voldoen de varkensstallen al aan de "Varken van Morgen"-eisen. Vlees van deze keurmerken wordt nu al volop verkocht in Nederlandse supermarkten.          

Naast de voorwaarden van het Good Farming Star-label neemt Heideveld Varkens nog de volgende extra maatregelen ter verbetering van het dierenwelzijn:

 • Uitgangspunt is dat de varkens niet ziek mogen worden. Opzet bedrijf en schaalgrootte zijn hierop gebaseerd.
 • Heideveld Varkens wordt een zogenaamd gesloten varkensbedrijf. Transport van varkens vanuit andere bedrijven is hiermee nagenoeg uitgesloten; er is alleen intern transport. Dit geeft verwaarloosbare transportafstanden voor de dieren.
 • Bij intern transport blijven de koppels (broertjes en zusjes) bij elkaar.
 • Voor de ventilatie van de stallen zal het frisse neuzen-systeem worden gebruikt.
 • De dieren krijgen de beschikking over een douche voor hete periodes.
 • De tandjes van de biggen worden niet behandeld.
 • De beertjes worden niet gecastreerd.
 • De varkens hebben speelmateriaal.