Publicaties

Veel in het nieuws

Nieuw Gemengd Bedrijf is een erg innovatief plan. Het is een voorbeeld hoe agrarische productie op een veel duurzamere, diervriendelijke en veilige manier kan, dan tot nu toe in Nederland en in de rest van de wereld gebeurt. Er is ook erg veel onderzoek gedaan naar onze plannen. Daardoor zijn er in de afgelopen jaren veel publicaties over ons verschenen. Tegelijkertijd heeft ons plan door de schaalgrootte veel discussie opgeroepen over de wenselijkheid ervan. Ook dat heeft tot de nodige publicaties over ons geleid.

Onder Boeken en Rapporten zijn de belangrijkste publicaties te vinden, waarin tot nu toe over Nieuw Gemengd Bedrijf is geschreven.

Meer populaire artikelen in kranten en sociale media zijn te vinden bij In de media.                   

Zelf hebben wij een factsheet over Nieuw Gemengd Bedrijf gemaakt. Die is hieronder te downloaden.   

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  De feiten over Nieuw Gemengd Bedrijf (637,95 KB)

Duurzaam ondernemenExpeditie agroparkenTriple B business developmentGrensverleggend vernieuwenAlterra-2330