Publicaties

Rapporten

Faciliteren van Innovaties op het Snijvlak van Topsectoren - E.G.M. Dessing e.a., Alterra-WUR, 2012

Inside the Black Box of Agricultural Innovation Projects - Anne-Charlotte Hoes, Vrije Universiteit Amsterdam, 2011

Economic risk analysis of agroparks - Lan Ge e.a., Wageningen UR, 2011

Stakeholder Analysis of Agroparks - Gohar Isakhanyan, Wageningen UR, 2010

Van dingen beter doen naar betere dingen doen - Vergelijkende analyse Agroparken in Nederland - Jules Hinssen & Huub Smulders, Telos, 2010

Politieke besluitvorming over het Landbouwontwikkelingsgebied Witveldweg in de Gemeente Horst aan de Maas - Katrien Termeer e.a., Wageningen Universiteit, 2009

Nieuw Gemengd Bedrijf: Duurzaam en innovatief? - Anton Kool, Ineke Eijck & Hans Blonk, Blonk Milieu Advies, 2008            

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Gezondheidkundige risicobeoordeling Nieuw Gemengd Bedrijf - GGD Limburg-Noord, 2012 (12,44 MB)