Publicaties

Agroparken

Het ontwerpconcept van Nieuw Gemengd Bedrijf wordt een agropark genoemd.  Een agropark is een systeeminnovatie voor agroproductie, verwerking en logistiek, waarin clustering plaatsvindt van agrarische en niet-agrarische functies van diverse sectoren. Daardoor wordt het mogelijk om kringlopen te sluiten, transport te reduceren en grond efficiënter te gebruiken. Het agroparkprincipe is rond het jaar 2000 ontwikkeld als antwoord op de groeiende behoefte aan veilig en duurzaam geproduceerd voedsel voor de bevolking in stedelijke gebieden. Tegenwoordig wordt ook vaak de term 'Metropolitane landbouw' gebruikt. Deze vorm van moderne voedselproductie wordt op steeds meer plaatsen in de wereld gerealiseerd, omdat steeds meer overheden hiervan de meerwaarde inzien.              

Over agroparken en metropolitane landbouw zijn vele publicaties verschenen. Hieronder staat slechts een selectie daaruit.    

Agroparken en stadstuiniers - MO, 2012

De stad heeft honger - Wageningen World, 2012

Agroparks deal with scarcity - Alterra, 2012

Codesign van agroparken voor metropolitane landbouw - Alterra, 2009

Masterplan Greenport Shanghai - Alterra, 2007

Agroparken; het concept, de ontvangst, de praktijk - Innovatienetwerk, 2005         

Greenport Shanghai

Bij het ontwerp van Greenport Shanghai in China is al kennis uit Nieuw Gemengd Bedrijf gebruikt. Deze video geeft een impressie van hoe Greenport Shanghai zou kunnen worden. Het concept met de Bio Energie Centrale (Central Processing Unit in de video) als hart van het agropark is identiek aan Nieuw Gemengd Bedrijf.