Over NGB

Mesttransport

Mede dankzij de inspanningen van Nieuw Gemengd Bedrijf (zie Nieuws) is het tegenwoordig in Nederland toegestaan om dunne mest via een pijpleiding of vaste mest via een transportband te vervoeren van één bedrijf naar een ander. Hierdoor vervalt het transport met vrachtwagens en/of trekkers wat zeker in een landbouwontwikkelingsgebied een groot voordeel is.

De formele overheidsvoorschriften hiervoor zijn te vinden in onderstaande documenten:

Gebruik mestleidingen 

Gebruik mesttransportbanden