Nieuws

Ondergrondse mestleidingen toegestaan dankzij Nieuw Gemengd Bedrijf

Per 1 oktober 2011 zal in Nederland het gebruik van ondergrondse leidingen voor het transport van dierlijke mest tussen verschillende bedrijven wettelijk worden toegestaan. Staatssecretaris Bleker van EL&I heeft deze week ingestemd met een wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Dit is het resultaat van een 2 jaar durende lobby door Knowhouse en Nieuw Gemengd Bedrijf. Door het gebruik van een ondergrondse mestleiding tussen een veehouderijbedrijf en een biogasinstallatie is geen mestvervoer meer nodig over de vaak kleine plattelandswegen. Dit past in de doelstellingen van Nieuw Gemengd Bedrijf: duurzaam, diervriendelijk en gegarandeerd veilig voedsel produceren.

Sinds de zomer van 2009 zijn Nieuw Gemengd Bedrijf en Knowhouse in overleg geweest met het ministerie van EL&I om toestemming te krijgen voor het gebruik van een ondergrondse mestleiding van twee kilometer lengte voor het transport van dierlijke mest van het varkensbedrijf van Nieuw Gemengd Bedrijf naar de Bio Energiecentrale Maashorst. Binnen de Nederlandse mestwetgeving was het niet toegestaan dierlijke mest via een mestleiding tussen twee bedrijven te transporteren. Het resultaat van onze inspanningen is, dat vanaf 1 oktober 2011 het gebruik van mestleidingen voor alle veehouderijbedrijven in Nederland is toegestaan. Het voordeel van het gebruik van een mestleiding is, dat het wegtransport van deze dierlijke mest op plattelandswegen verdwijnt. Hiermee kan Nieuw Gemengd Bedrijf weer één van haar doelstellingen realiseren: duurzaam, diervriendelijk en gegarandeerd veilig voedsel produceren. Ook de gemeente Horst aan de Maas is enthousiast over de ontstane mogelijkheid voor het gebruik van een mestleiding en is graag bereid haar medewerking te verlenen aan de aanleg ervan.