Over NGB

Wat en waar?

In het landbouwontwikkelingsgebied Witveldweg in Horst aan de Maas (Noord-Limburg) staan de verschillende delen van het Nieuw Gemengd Bedrijf gepland: een modern samenwerkingsconcept voor meerdere agrarische activiteiten met intensieve veehouderij. De afstand tussen het varkens- en vleeskuikenbedrijf is hemelsbreed ca. 1 kilometer.

Nieuw Gemengd Bedrijf zal bestaan uit een gesloten vleeskuikenbedrijf, een gesloten varkensbedrijf en een Bio Energie Centrale. In totaal zullen hier 1,1 miljoen kippen en 30.000 varkens op duurzame en diervriendelijke wijze op verschillende locaties worden gehouden. Binnen het vleeskuikens- en varkensbedrijf wordt de productieketen enorm verkort door meerdere schakels samen te voegen. Bij de vleeskuikens zijn dit de houderij van vleeskuikenouderdieren, broederij, vleeskuikenhouderij en slachterij. Bij de varkens zijn dit de voerfabriek en de zeugen- en vleesvarkenshouderij. De Bio Energie Centrale van 5 MWe zal alle mest, slachtafval en andere organische stromen van het kippen- en varkensbedrijf en organische reststromen van naburige bedrijven verwerken tot nuttige grondstoffen (zoals mineralenconcentraat, compost en gezuiverd water).

Overzicht LOG Witveldweg