Over NGB

Gezondheid

PluimveeDiscussies over intensieve veehouderij en megastallen leiden vaak tot verhitte debatten. Dit gebeurt zeker wanneer de mogelijke gezondheidseffecten voor mensen in de omgeving aan de orde zijn. Er doen de meest verschrikkelijke verhalen de ronde. Je kunt die nauwelijks controleren, maar het maakt je als burger natuurlijk angstig. Wij, als ondernemers van Nieuw Gemengd Bedrijf, begrijpen dat. Mensen mogen ons ook aanspreken op onze verantwoordelijkheid voor hun gezondheid.

Onze verantwoordelijkheid

Ons uitgangspunt voor Nieuw Gemengd Bedrijf was steeds de vraag: hoe kunnen we het beter doen dan de nu gangbare intensieve veehouderij? Dat heeft tot een hele rij van doelen op het gebied van gezondheid geleid: het beperken van emissies van ammoniak, fijnstof en geur; het verlagen van de kans op ziektebesmettingen; het beperken van het gebruik van antibiotica; het maximaal uitsluiten van transport van levende dieren en het verbeteren van de leefomstandigheden van de dieren.

Bepalend voor het waar maken van de beloftes van Nieuw Gemengd Bedrijf is de kwaliteit van het management, onze kwaliteit dus. Wij hebben met onze huidige bedrijven een aantoonbaar goede staat van dienst. Het verzorgen van dieren vraagt een grote verantwoordelijkheid en betrokkenheid van de mensen die met deze dieren omgaan. Dit staat bij ons en onze gezinnen en medewerkers dan ook voorop. Naast deze basisgarantie voor het welzijn van de dieren, richten wij ons op het verkleinen van de kans op dierziekten en op het minimaliseren van antibioticagebruik. Dit doen we door gesloten bedrijven te maken, waarin we voor onze eigen kuikens en biggen zorgen. Zo kan er geen ziektebesmetting vanuit andere bedrijven worden overgebracht en hebben we gegarandeerd gezonde jonge dieren. Dit in combinatie met een perfecte veterinaire begeleiding én een goede verzorging van de dieren maakt het mogelijk nagenoeg zonder antibiotica te werken.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid als het gaat om een betere kwaliteit van onze voedselvoorziening. Daar hoort het tegengaan van gezondheidsrisico's zeker bij. Als wij zouden denken, dat Nieuw Gemengd Bedrijf op dit punt een achteruitgang zou zijn vergeleken bij de nu gangbare veehouderij, zouden wij vandaag nog stoppen met ons plan.

GGD-onderzoek

De GGD Noord-Limburg heeft voorjaar 2012 op verzoek van de Gemeente Horst aan de Maas een risicobeoordeling gemaakt van de komst van Nieuw Gemengd Bedrijf. Doel was om de meest recente onderzoekresultaten van RIVM en andere instellingen aangaande gezondheidsrisico's van veehouderij voor omwonenden te vertalen naar de directe omgeving van Nieuw Gemengd Bedrijf en de omliggende kernen.

Samengevat zijn de conclusies van de GGD:
• De oprichting van Nieuw Gemengd Bedrijf levert een minimaal extra risico op voor de bevolking van de woonkernen ten aanzien van het aspect fijn stof en geur;
• De oprichting van Nieuw Gemengd Bedrijf levert geen risico op voor de bevolking van de woonkernen ten aanzien van de biologische agentia (MRSA, ESBL, etc.).

Het volledige GGD-rapport is hieronder te downloaden:

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Gezondheidkundige risicobeoordeling Nieuw Gemengd Bedrijf - GGD Limburg-Noord, 2012 (12,44 MB)