Over NGB

Gedeelde waarden

Belangrijk bij een samenwerking is het hebben van gedeelde waarden. Die kunnen fungeren als een soort leidraad voor die situaties waarvoor niets op papier is vastgelegd. Hoe goed doordacht de samenwerking van tevoren ook is, er zullen altijd zaken overblijven die men niet voorzien had. Op dergelijke momenten moeten de samenwerkingspartners er om de tafel zien uit te komen. Dan worden de gedeelde waarden belangrijk. De gedeelde waarden van Nieuw Gemengd Bedrijf staan als pijlers in onderstaande figuur. Deze waarden zijn door ons in de loop der tijd ontwikkeld en zijn keer op keer bevestigd als passend voor onze samenwerking. Deze waarden zijn inmiddels ook goed verankerd in ons denken.

Voortbouwend hierop hebben we onze samenwerking in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. Daarmee is tevens de totstandkoming van het totaalconcept geborgd.

Een ieder die zich in onze gedeelde waarden kan vinden, is welkom om in het Nieuw Gemengd Bedrijf deel te nemen.   

Waarden NGB