Nieuws

Geen gezondheidsrisico's Nieuw Gemengd Bedrijf

De GGD Noord-Limburg heeft dit voorjaar op verzoek van de Gemeente Horst aan de Maas een risicobeoordeling gemaakt van de komst van Nieuw Gemengd Bedrijf. Doel was om de meest recente onderzoekresultaten van RIVM en andere instellingen aangaande gezondheidsrisico's van veehouderij voor omwonenden te vertalen naar de directe omgeving van Nieuw Gemengd Bedrijf en de omliggende kernen.

Samengevat zijn de conclusies van de GGD:

  • De oprichting van Nieuw Gemengd Bedrijf levert een minimaal extra risico op voor de bevolking van de woonkernen ten aanzien van het aspect fijn stof en geur;
  • De oprichting van Nieuw Gemengd Bedrijf levert geen risico op voor de bevolking van de woonkernen ten aanzien van de biologische agentia.

In aanvulling op dit onderzoek heeft de Provincie Limburg een rapport opgesteld over de eerste resultaten van het opgestelde fijnstofmeetpunt bij LOG Witveldweg. Dit betrof de vaststelling van de 'nulsituatie', voordat Nieuw Gemengd Bedrijf en enkele andere ontwikkelingen in de regio starten.

Op basis van beide rapporten heeft de Gemeente Horst aan de Maas besloten de behandeling van de aanvragen bouwvergunning van Nieuw Gemengd Bedrijf voort te zetten.

De rapporten zijn eind juni aan de gemeenteraad van Horst aan de Maas aangeboden en zijn opgenomen in onderstaand raadstuk bij Raadsinformatiebrief 12.51:

Raadsinformatiebrieven 26 juni 2012