Nieuws

Green Deal voor Bio Energiecentrale Nieuw Gemengd Bedrijf

Op 14 juni 2012 zijn op initiatief van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu 60 nieuwe Green Deals afgesloten. Green Deals zijn afspraken tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden over initiatieven voor groene groei. Het draait daarbij niet om financiële ondersteuning, maar om hulp bij het wegnemen van obstakels die realisatie in de weg staan.

De Bio Energiecentrale Maashorst van Nieuw Gemengd Bedrijf is een van de 60 nieuwe Green Deals. De ontwikkeling van de Bio Energiecentrale draagt bij aan de doelstelling van de Rijksoverheid van 14%
duurzame energie in 2020. Het afsluiten van de Green Deal onderstreept het duurzame karakter van het totaalconcept van Nieuw Gemengd Bedrijf.

De volledige lijst en beschrijving van de 60 nieuwe Green Deals is te vinden op de website van de Rijksoverheid:

60 nieuwe Green Deals