Nieuws

Luchtwassers Nieuw Gemengd Bedrijf altijd aan

Luchtwassers worden door steeds meer varkens- en pluimveebedrijven ingezet om de emissie van ammoniak, stof en geur te beperken. Goed functionerende luchtwassers kunnen de overlast voor omwonenden en voorbijgangers vergaand voorkomen. Helaas komt nog regelmatig in het nieuws dat bij sommige bedrijven de luchtwassers niet goed werken of zelfs uit staan.

Wij hechten er daarom waarde aan om te vermelden, dat wij al in 2011 met de gemeente Horst aan de Maas in een overeenkomst hebben vastgelegd dat de luchtwassers van Nieuw Gemengd Bedrijf zullen worden voorzien van webcams. Daarmee kan de gemeente 24 uur per dag en 7 dagen per week controleren of onze luchtwassers in bedrijf zijn.