Nieuws

Milieueffectrapport NGB ingediend

Het milieueffectrapport (MER) is inmiddels ingediend bij de Provincie Limburg.

De provincie beoordeelt nu volgens de gebruikelijke procedures de MER op aanvaardbaarheid.

Dit duurt de nodige weken.

Pas als de MER door de provincie is aanvaard, wordt deze openbaar en kunnen we de MER ook via deze website vrijgeven.