Nieuws

Milieueffectrapport NGB ter inzage gelegd

Het milieueffectrapport van Nieuw Gemengd Bedrijf is door de Provincie Limburg aanvaard. Het volledige rapport met alle bijlagen ligt vanaf 20 oktober 2010 ter inzage in de bibliotheek van het gouvernement in Maastricht en in het gemeentehuis van Horst aan de Maas.

Op onze website kunt u de samenvatting van het milieueffectrapport downloaden. Deze samenvatting is bedoeld voor wie snel een indruk op hoodlijnen wil krijgen.

Ook kunt u het volledige milieueffectrapport op de pagina MER downloaden. Daar geven wij ook een korte toelichting op de belangrijkste aandachtspunten.