Nieuws

NGB kiest voor dialoog, niet voor confrontatie

Wij hebben als ondernemers van Nieuw Gemengd Bedrijf altijd gekozen voor een open en zorgvuldige wijze van communiceren en ondernemen, met alle aandacht voor de eventuele zorgen van omwonenden. Wij zoeken altijd de dialoog op en zijn niet uit op confrontaties. Zo hebben wij de afgelopen jaren ook regelmatig gesprekken gevoerd met het bestuur van Behoud de Parel. Wij kennen hun bezwaren tegen ons plan en wij weten, dat we het waarschijnlijk ook nooit eens zullen worden. Dat staat echter een normaal en open gesprek niet in de weg. Wij vinden dat belangrijk, omdat ook Behoud de Parel een deel van de omwonenden vertegenwoordigt.

 

Dit najaar hebben wij echter te maken gekregen met een voor ons nieuwe situatie. Het bestuur van Behoud de Parel kiest ervoor om ons gesprek met hen van september jongstleden achteraf volkomen anders uit te leggen dan wij het verwoord hebben. Wij herkennen ons absoluut niet in door hen gebruikte termen als “provocatie” en wij laten die interpretatie dan ook volledig voor hun rekening. Wij vinden deze opstelling van het bestuur erg jammer, omdat naar onze mening alleen via de dialoog oplossingen kunnen worden gevonden.

 

Wij nodigen iedereen die dat wil, uit om met ons de dialoog aan te gaan!