Nieuws

NGB ontvangt GEEN subsidie voor vergunningaanvragen

Deze week heeft Vereniging Behoud de Parel een persbericht verspreid waarin zij verkondigt, dat de Provincie Limburg de kosten van de aanvraag voor een milieuvergunning en voor een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet van Nieuw Gemengd Bedrijf voor haar rekening heeft genomen. Wij zien ons door deze oneigenlijke aantijgingen genoodzaakt om hier te verklaren, dat wij in het verleden GEEN enkele subsidie voor vergunningaanvragen van de Provincie Limburg hebben ontvangen.

 

Blijkbaar ziet het bestuur van Behoud de Parel - bij gebrek aan inhoudelijke argumenten tegen onze plannen - geen andere mogelijkheden meer dan deze stemmingmakerij. Wij nemen hier nadrukkelijk afstand van en zijn net als altijd bereid met een ieder een open en eerlijke discussie te voeren. Echter niet over dit soort verdachtmakingen.