Nieuws

Nieuwe milieuvergunning voor Heideveld vastgesteld

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 21 januari besloten om de aangevraagde vergunning voor de Wet milieubeheer voor Heideveld (het varkensbedrijf van Nieuw Gemengd Bedrijf) definitief vast te stellen. 

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 29 januari 2014 t/m 12 maart 2014: 
- in het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, na telefonische afspraak via 043 389 7812; 
- in het gemeentehuis van Horst aan de Maas, op de gebruikelijke plaats en tijden. 

De stukken zijn ook te raadplegen via de website van de Provincie Limburg:

Bekendmaking milieuvergunning