Nieuws

Omgevingsvergunning Kuijpers + Bio Energie Centrale verleend

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 16 december besloten om de aangevraagde vergunning voor de Wet milieubeheer voor Kuijpers Korte Keten Vleeskuikenhouderij en de Bio Energie Centrale van Nieuw Gemengd Bedrijf definitief vast te stellen. 

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 24 december 2014 t/m 4 februari 2015: 
- in het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, na telefonische afspraak via 043 389 7812; 
- in het gemeentehuis van Horst aan de Maas, op de gebruikelijke plaats en tijden. 

De stukken zijn ook te raadplegen via de website van de Provincie Limburg:

Bekendmaking Omgevingsvergunning