Nieuws

Ontwerpprojectbesluiten ter inzage

De gemeente Horst aan de Maas legt vanaf 15 juli 2011 de drie ontwerpprojectbesluiten en de drie ontwerpbouwvergunningen fase 1 van Nieuw Gemengd Bedrijf gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Horst (maandag 8.00-12.00 uur en 14.00-20.00 uur; dinsdag t/m vrijdag 8.00-12.00 uur).

De stukken zijn ook te raadplegen via de website van de gemeente en op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1507.PBGRWITVELDBEC-ON01, NL.IMRO.1507.PBGRWITVELDKIP-ON01, NL.IMRO.1507.PBGRLAAGHEIDE9-ON01).

De volledige tekst van de aankondiging: Staatscourant