Nieuws

Positief MER-advies voor Nieuw Gemengd Bedrijf

De milieueffecten van Nieuw Gemengd Bedrijf zijn voldoende onderzocht. Dat concludeert de Commissie voor de m.e.r. Ook concludeert de Commissie dat wij de gezondheidsaspecten in het MER voldoende in beeld hebben gebracht.

Daarmee is voor ons een belangrijke stap gezet. De volgende stap is nu het besluit van de provincie Limburg over de milieuvergunningen.

Lees hieronder het persbericht van de Commissie.

Het volledige advies staat op de website van de commissie http://www.commissiemer.nl/

 

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht Commissie mer (53,23 KB)