Nieuws

Stand van zaken vergunningen

Aan het eind van het jaar maken we kort de balans op over de vergunningen voor Nieuw Gemengd Bedrijf.

In april 2015 zijn de laatste benodigde vergunningen (bouwvergunning fase 2) verleend. In september 2015 zijn deze bouwvergunningen voor geheel NGB onherroepelijk geworden (dat betekent dat er geen beroep meer tegen mogelijk is).

Voor het varkensgedeelte (Heideveld) van NGB zijn daardoor nu alle verleende vergunningen (ook Milieu en Nb-wet) onherroepelijk. 

Voor het pluimveegedeelte en de Bio Energiecentrale lopen nog beroepsprocedures tegen de verleende milieu- en Nb-vergunningen. Hierover waren zittingen op 17 december 2015 bij de rechtbank Roermond (milieu) en op 22 december 2015 bij de Raad van State (Nb-wet). De uitspraken van beide colleges worden in de 1e helft van 2016 verwacht.