Nieuws

Uitspraak Raad van State: Bouwvergunningen NGB zijn nu onherroepelijk

De Raad van State heeft op 7 januari 2015 het hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank Roermond van 3 maart 2014 op alle punten, met uitzondering van twee, ongegrond verklaard. Aangezien Nieuw Gemengd Bedrijf sinds maart 2014 echter aanvullende informatie heeft ingeleverd en de provincie inmiddels milieu- en Nb-vergunningen voor Nieuw Gemengd Bedrijf heeft verleend, ziet de Raad van State geen aanleiding om de rechtsgevolgen van de bouwvergunningen en bijbehorende projectbesluiten ongedaan te maken.

Hiermee zijn de beroepsmogelijkheden tegen deze besluiten in Nederland doorlopen en beschikt Nieuw Gemengd Bedrijf over rechtsgeldige bouwvergunningen.

Als ondernemers van Nieuw Gemengd Bedrijf zijn wij verheugd over deze uitspraak van de Raad van State. Intussen blijven wij ons ervoor inzetten om in gesprek met de omwonenden te blijven. Waar mogelijk zullen we op hun voorstel de plannen in de toekomst nog verder verbeteren. Ons doel blijft om op een duurzame manier, antibioticavrij en zonder gezondheidsrisico’s veilig voedsel te produceren.

De volledige uitspraak van de Raad van State is te vinden op: Uitspraak 7 januari 2014