Nieuws

Raad van State: Nb-vergunning terecht verleend aan NGB-Kuijpers Kip en BEC

De Raad van State heeft op 23 november 2016 de beroepen tegen de op 22 oktober 2014 door de Provincie Limburg verleende Nb-vergunning voor Kuijpers Kip en de Bio Energie Centrale (onderdelen van Nieuw Gemengd Bedrijf) nagenoeg volledig verworpen en de Nb-vergunning in stand gelaten. De Raad van State constateerde, dat de bezwaarmakers op één onderdeel gelijk hadden, maar dat hiervoor geen ingrijpende aanpassing nodig was. De Raad van State heeft daarom deze aanpassing zelf in de Nb-vergunning aangebracht, waarmee deze nu definitief is. 

Hiermee zijn de beroeps­mogelijk­heden tegen deze Nb-vergunning in Nederland doorlopen en beschikken Kuijpers Kip en de BEC nu over een rechtsgeldige bouwvergunning én Nb-vergunning. Alleen de beroepsprocedure tegen de aan hen verleende omgevingsvergunning loopt nu nog. Een uitspraak daarover door de Raad van State wordt op korte termijn verwacht en zien wij met vertrouwen tegemoet.

De volledige uitspraak van de Raad van State is te lezen op: Uitspraak 23 november 2016