Nieuws

Uitspraak Raad van State: Milieuvergunning NGB-varkens blijft met aanpassingen in stand

De Raad van State heeft op 13 mei 2015 de beroepen tegen de op 21 januari 2014 door de Provincie Limburg verleende milieuvergunning voor de varkenshouderij Heideveld (onderdeel van Nieuw Gemengd Bedrijf) op alle punten, met uitzondering van één, ongegrond verklaard. Dit ene punt heeft de Raad van State opgelost door het aantal te houden vleesvarkens met 1.120 te verminderen. Hiermee zijn de beroepsmogelijkheden tegen de milieuvergunning in Nederland doorlopen en beschikt Heideveld over zowel een rechtsgeldige bouwvergunning, als een milieuvergunning. Voor de andere onderdelen van Nieuw Gemengd Bedrijf (pluimveehouderij en Bio-energiecentrale) loopt de procedure tegen de verleende milieuvergunning nog.

Als ondernemers van Nieuw Gemengd Bedrijf zijn wij verheugd over deze opnieuw positieve uitspraak van de Raad van State. Intussen blijven wij ons ervoor inzetten om in gesprek met de omwonenden en anderen te blijven. Ons doel blijft om op een duurzame manier, antibioticavrij en zonder gezondheidsrisico's veilig voedsel in Nederland te produceren.

De volledige uitspraak van de Raad van State is te lezen op: Uitspraak 13 mei 2015