Nieuws

Raad van State: Beroepen tegen Nb-vergunning NGB-varkens verworpen

De Raad van State heeft vandaag (10 juni 2015) de beroepen tegen de op 6 maart 2014 door de Provincie Limburg verleende Nb-vergunning voor de varkenshouderij Heideveld (onderdeel van Nieuw Gemengd Bedrijf) verworpen. De Raad van State constateerde, dat het merendeel van de bezwaarmakers geen belanghebbende is, omdat zij meer dan 1.000 meter van de varkenshouderij wonen. De Raad van State acht het daarom niet aannemelijk, dat zij ter plaatse van hun woningen gevolgen van de varkenshouderij kunnen ondervinden. De beroepen van de overblijvende bezwaarmakers werden inhoudelijk volledig ongegrond verklaard.

Hiermee zijn de beroeps­mogelijk­heden tegen de Nb-vergunning in Nederland doorlopen en beschikt Heideveld over een rechtsgeldige bouwvergunning, milieuvergunning én Nb-vergunning. Voor de andere onderdelen van Nieuw Gemengd Bedrijf (pluimveehouderij en Bio-energiecentrale) lopen nog beroepsprocedures tegen de verleende milieu- en Nb-vergunning.  

Als ondernemers van Nieuw Gemengd Bedrijf zijn wij verheugd over deze opnieuw (voor de 3e keer) positieve uitspraak van de Raad van State. Aangezien Heideveld nu op afzienbare termijn met de bouw kan starten, zullen wij de gesprekken met de omwonenden weer oppakken. Wij blijven op een open manier communiceren over onze plannen om op een duurzame manier, antibioticavrij en zonder gezondheidsrisico's veilig voedsel in Nederland te produceren.

De volledige uitspraak van de Raad van State is te lezen op: Uitspraak 10 juni 2015