Tijdlijn

2004 2007

maart 2004
Start Nieuw Gemengd Bedrijf

september 2004
A-status-project van Platform Agrologistiek (Het Platform Agrologistiek stimuleert innovatieve projecten van het bedrijfsleven om de logistiek van dieren en agroproducten slimmer en duurzamer te laten verlopen) 
        
oktober 2006
Kennisgeving startnotitie MER

november 2006
Info-avond startnotitie MER

januari 2007
Advies voor richtlijnen voor het MER-rapport van de MER-commissie

maart 2007
Excursie B&W en gemeenteraad Horst aan de Maas voor een nadere kennismaking met de ondernemers en bedrijven van Nieuw Gemengd Bedrijf

mei 2007
Excursie voor SP-fractie gemeenteraad Horst aan de Maas voor een nadere kennismaking met de ondernemers en bedrijven van Nieuw Gemengd Bedrijf

oktober 2007
Informatiebijeenkomst voor omwonenden, dorpscommissie en politieke partijen

november 2007
Discussiebijeenkomst voor omwonenden over landschappelijke inpassing
Discussiebijeenkomst voor omwonenden over verkeer en vervoer