Tijdlijn

2008

februari 2008
Vaststelling gebiedsvisie LOG Witveldweg door gemeenteraad Horst aan de Maas

mei 2008
Duurzaamheidsscan NGB

juni 2008
Bezoek voor omwonenden aan luchtwasser

juli 2008
Besluitvorming B & W Horst aan de Maas over toelating NGB tot LOG Witveldweg (op basis van Duurzaamheidsscan) persbericht gemeente

september 2008
Ontvangst commissie Provinciale Staten Limburg n.a.v. burgerinitiatief

november 2008
Bijeenkomst voor omwonenden over landschappelijke inpassing

december 2008
Bezoek voor Dorpsraad Grubbenvorst aan luchtwasser

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Gebiedsvisie LOG Witveldweg (583,20 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht gemeente Horst aan de Maas - juli 2008 (31,57 KB)