Tijdlijn

2018

augustus 2018
Laatste behandeling beroep tegen de omgevingsvergunning van Kuijpers Kip bij Raad van State

2018
Start bouwactiviteiten 

 

 

bouwklaar perceel aan Wtveldweg