Tijdlijn

2015

januari 2015
Uitspraak Raad van State: bouwvergunningen fase 1 NGB zijn onherroepelijk

maart 2015
Raad van State behandelt beroepen tegen vergunning Nb-wet en milieuvergunning NGB-Heideveld

april 2015
Bouwvergunningen fase 2 verleend door Horst aan de Maas

mei 2015
Uitspraak Raad van State: milieuvergunning NGB-Heideveld blijft in stand

juni 2015
Uitspraak Raad van State: Nb-vergunning NGB-Heideveld blijft in stand

september 2015
Bouwvergunningen fase 2 onherroepelijk verleend

december 2015
Rechtbank behandelt beroep tegen omgevingsvergunning NGB-Kuijpers/BEC

Raad van State behandelt beroep tegen Nb-vergunning NGB-Kuijpers/BEC