Tijdlijn

2009 2010

november 2009 
Vaststelling Landschapsontwikkelingsplan LOG Witveldweg

juli-september 2010
Indiening Milieu Effect Rapportage Nieuw Gemengd Bedrijf

augustus 2010
Indiening aanvragen bouwvergunning fase 1

september 2010
Indiening aanvragen milieuvergunning

november 2010
Bezoek MER-commissie aan Nieuw Gemengd Bedrijf
      

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Landschapsontwikkelingsplan (19,43 MB)